Logo skadedyrshop  pelias.no

banner skadedyr.no

Banner skadedyrshop

 

Mus som skadedyr - en kort innføring

Mus er ett av de skadedyr som har størst utbredelse i verden, og som gjør mest skade.

På mus-info.no gjør vi rede for de viktigste artene i kategorien mus som skadedyr:

Atferd og biologi

Husmus (Mus musculus)Mus som skadedyr, bekjempelse av mus, mus i husetFelles for de omtale musartene er at de gjerne trekker i hus om høsten. Skogmus og klatremus formerer seg utendørs i sommerhalvåret.

Alle mus er nysgjerrige og uredde i forhold til nye ting. De gnager både for å utforske og for å komme seg frem. Inne i hus lager mus bol i isolasjonslag i vegger, inne i kasser, skap, gulv osv. Ved valg av bosted vektlegger de trygghet og lett tilgang på matkilder eller forråd av mat de har hamstret.

Husmus og skogmus har vanligvis begrenset aksjonsradius, mens klatremusen ferdes over store områder.

Risiko for skade / ulemper

smittevernSmittefare

Musenes nysgjerrighet gjør at de stadig beveger seg fra det ene til det andre. Bakterier og andre smittestoffer følger med fra søppelkasser og andre uhygieniske steder inn i hus og matlagre. Dette skaper en direkte risiko for spredning av sykdom, matforgiftning og lignende. Urin og ekskrementer fra mus representerer også smittefare.

Skade på bygninger og inventarEksempel på skader fra mus - mus som skadedyr

Mus gnager for å undersøke ting, og går løs på alt fra gulv, vegger og dørkarmer til klær, bøker, møbler og elektriske kabler. Dersom man får mus i huset er det fare for at store verdier kan bli ødelagt som følge av gnaging. Ved siden av de direkte skadene, kan gnaging føre til vannlekkasjer og brannfare.

Skade på næringsmidler

Mus er ofte på jakt etter mat, og alt fra kjøkkenskap til lagere hos næringsmiddelbedrifter er interessante for musene. Næringsmidler som mus har vært i kontakt med må kasseres. For næringsmiddelbedrifter kan det medføre store kostnader.

Døde dyr i veggen - luktproblem

Mus eller rotter som dør i vegger på hus avgir en ubeskrivelig råtten stank.

Forebyggende tiltak

Forebygging

Det første og viktigste steg for å forebygge musproblemer er å sikre bygningen slik at mus ikke kommer seg inn. Alle hull større enn 6 mm i diameter må sikres. Utsatte flater / dører osv. bør forsterkes. Steder der mus kan klatre bør sikres mot dette. Husk også at mus kan hoppe, så hindringene bør være av en viss høyde.

Potensielle kilder til mat for mus bør sikres slik at det ikke er lett å få tilgang til dem for mus som måtte komme seg inn. Grundig renhold er et godt forebyggende tiltak. For særlig utsatte bygninger, for eksempel lagerbygg og driftslokaler hos næringsmiddelprodusenter, er det en fordel med jevnlige kontroller.

Bekjempelse av mus

For å sikre mot mus i huset, må inngangsveiene deres identifiseres og tettes. Bekjempelse med gift bør gjøres før inngangsveiene sikres, for å forhindre at musene blir sperret inne i veggene.

Les mer om bekjempelse av mus i artiklene om de ulike musartene: Husmus, Skogmus og Klatremus

Hvis du vurderer profesjonell bistand, kan du helt uforpliktende ringe PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS og diskutere problemet, eller sjekke ut "skadedyrguiden" for å lese mer om tips mot mus. Hvis du vil forsøke selv først kan du gå til vår - skadedyrshop.no - og kjøpe "gjør det selv" produkter mot mus - feks. musefeller og musegift.